Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ważne informacje

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Eu-ropejskiego i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach z siedzibą przy ul. Sportowej 60 w 42-274 Konopiska (dalej: GCKiR):

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wynikających z zakresu działalności prowadzonej w ramach poszczególnych obiektów sportowych, rekreacyjnych jak również służących działalności kulturalnej na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) e) f);

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

7) Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia oraz udziału w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności prowadzonej przez GCKiR w Konopiskach.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektorodo@adres.pl lub telefonicznie pod nr.: 34 344 19 33.

 

Konopiska, czerwiec 2018r.

Kalendarz

Foto galeria

gallery

Licznik

Online: 1
Ogólnie: 43871

O NAS

 
Misją Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji jest stwarzanie możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji.
GCKiR proponuje całemu społeczeństwu - bez względu na rasę, płeć
czy poglądy - działania, które sprzyjają ich integracji. 

KULTURA

Zarówno starsi jak i najmłodsi mieszkańcy Gminy Konopiska mogą rozwijać swe umiejętności korzystając z bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji. GCKiR jest również organizatorem licznych imprez plenerowych, przeglądów artystycznych oraz konkursów. 
 

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE
 

Na terenie gminy działają liczne zespoły artystyczne, których różnorodna oferta skierowana jest zarówno do dzieci jak i młodzieży. Zainteresowani tańcem mogą wybierać pomiędzy tradycyjnym zespołem ludowym, zespołami specjalizującymi się w tańcach nowoczesnych oraz takimi, w których nowe techniki taneczne ćwiczone są na równi z tańcami klasycznymi.
 

OFERTA DLA SENIORÓW 
 

Odrębnym zagadnieniem jest oferta kulturalna kierowana do dorosłych mieszkańców Gminy Konopiska. Od lat jej trzon tworzą zespoły działające przy Kołach Gospodyń Wiejskich - w tym zespół „Barbórki” z KGW w Kopalni. W 1999 roku utworzony został Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska, który w swym repertuarze prezentuje pieśni ludowe i utwory folklorystyczne. Przy Gminnym Kole Emerytów i Rencistów prężnie działa  wokalno - taneczny zespół"Walentynki". 

 

ORKIESTRA DĘTA ORAZ MAŻORETKI "SZYK" 

 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach działa od 1927 roku. Artyści prowadzą szkółkę muzyczną, której oferta kierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Członkowie Orkiestry uczą zarówno teorii muzyki, jak i praktycznej gry na instrumentach – dętych i perkusyjnych. Ofertę kulturalną gminy wzbogaca również działająca przy Orkiestrze Dętej musztra paradna - Mażoretki „Szyk” - odnosząca coraz liczniejsze sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe. 

 
 
 
 

eKultura
Konkursy